Επηρεάζει η συμπεριφορά του προπονητή την εμφάνιση τραυματισμών σε επαγγελματικές ομάδες ποδοσφαίρου ;